Městský kostel se Silbermannovými varhany

Oederanský kostel, se svou 63m vysokou věží, zdaleka převyšuje střechy staré části města a je jeho působivým znakem.  

Jeho historie sahá zpět až do 13. století. Velikost a tvar v jeho dnešní podobě, dostal kostel kolem roku 1500. Barokní nástavba věže je z roku 1725.

Stejně tak působivé, jako je vnější vzezření, je i vnitřní prostor domu páně. Vrcholem jsou varhany. Jsou dílem věhlasného saského varhaníka Gottfrieda Silbermanna. 

Silbermann sestavil varhany v letech 1725 až 1727 s 24-mi znějícími hlasy, 300 píšťalami, dvěma manuály a pedály za celkem 1000 tolarů. Během přestavby kostela v roce 1891 byly varhany demontovány a během toho se zjistilo, že je celá skříň varhan zničena červotočem. Z tohoto důvodu nemají varhany původní originální skříň. Varhany samotné se však dochovaly a v roce 1993 byly zrestaurovány varhanní firmou EULE z Bautzenu.

více informací

Ev.-Luth. Pfarramt
Pfarrgasse 1
9569 Oederan
Tel.: 03 72 92 / 60 30 0
www.kirche-oederan.de